måndag 11 januari 2016

karakalis-produktion

i samband me att i vart kaalt i höstas fick vi byri bekant oss liti me en nya följeslagar i familjen. nämligen 3-årstrotsn.
he vart kaldari, man böva byri ha nating meir än bara byxona på se å he va tå som trotsn byrja ha en åsikt. förr på vintra har lilleman gladeligen använd strumpbyxona, men nu var he otänkbart. he klia, he va spetot, he korva se å ti rasa.
 
men som den tålmodiga mor ja åtminstoni i tanken ir, så andast ja lugnt tär mitt i kläprotestn, å tänkt på all tyjje ja har. å att ja har na kalismönster. å vi fösta bästa tillfäll starja ja upp kalis-fabriken.
 
å ganska snabbt hadd ja laga 3 par kalise, som int kliar, int spetar, int korvar se å int rasar na.
 
 
så. karakalise åt en 3-åria kar.
 
å i sama fartn laga ja ett par kortkalise å.
 
å i na skede fråga ju gullefjun va ja lagar, å om ja ska söm na åt henn tå. så ho fick väli ett tyg, å väld ett fini äpeltyg.

 
så fick ho en huvtröjo.
 
 
å ja visst ju att o egentligen int böva na tröjo tå just, utan ba vila ha na för rättvisans skull, så ja söma i växanstorleik.

 
å som ni ju såg i na inlägg jä förr så fyllt ju gullefjun 5 år i höstas, å tå fik o en sömmaskin i present.

 
å fast i var liti trangt i fabriken i milla, så ir i entå skryft me sällskapi, fö visst böver filure å få kråta liti. dömhe vår filure saknar ju knappast kråtas-gene om man seir som så.
 
//heimlaga prackriji
 

söndag 10 januari 2016

roko inköpe.

nu veit int ja hu i ir me er. men åtminståni jag å några i menn omedelbar närheitn köper imilla rikti nitlotte tå i komber ti kläde. man tänker att i ska va så bra. men så var i så fejl. täför tänkt ja nu vis ho ja har gjort me två plagg som ha ve fejl, från byrjani. 
 
fösst ut, en onepiece i vuxenstorleik. passa int inköparn (int nan nämnd) å int me helder. vart alltså int använd na utan samla ba dambi i skåpi.   
 
 
å he var ju onödit. så ja klippt räätt ov strax undi dragkedjo. å så to ja ett mönster på joggingbyxor i stl 116, passa in he på byxbeine å så laga ja ett par joggare åt gullefjun. å på övradejln sprätta ja lös dragkedjo å la henn i pysselskåpi, ho kan ju bövas nagang än. å så köpt ja en kortari dragkedjo, passa in mönstri från en huppari i stl 116 liti jär å tär, fodra huvo me en restbeta, laga en hängar å så fick gullefjun en huppari.


 
å nu har i minnsann vari använd. perfekt vaddaskläde!
 
å nästa roko inköpi ir ett par strechjeans. elä jeggings typ. i mjukast jeansliknand tyg.


 
men ti hadd fejl passform å storleik. så ja sprätta som vanlit lös dragkedjo som ju va ny å funka perfekt å la unda e i pysselskåpi. ho kan ju bövas nagang. å så to ja ett par jeggings som passar åt gullefjun, rita ov på högt å söma ett par jeggings i storleik ca 116.
 

 
såte kan man ti exempel dsä me kläde som int var använd elä int passar. fast enklast sku i ju kanski va ti överväg inköpe sin liti noggrannari... 
 
//heimlaga prackriji

fredag 8 januari 2016

Fredasmys!

ja, ida ir i fridan, fredagsmysdagen, som vanlit. men kl ir 20.30 å pga na virus så ir ja enda i husi som ir vätsi. så tå kan ja ju pass på å blogg liti.
 
i november fyllt gullefjun 5 år. å ho tycker om dockona sin. ho byter blöjor å kläder på döm, å matar å sköjter. så ja tänkt att ho böver ju få liti ombyteskläder åt docko sin. ja hadd fått ett orange tyg ov grannen mittemot, kanski ve tänkt som sängöverkast ov ti som har laga tyjji, men he strunta ja i å laga i ti en halar iställi.
 
 
ja hitta na små restbetona som passa ti byxor å tröjo. å lilla alma poserar så dsään.
 
 
knappar tä bak på tröjo för att underlätt påklädning.

 
å så ir o redo för köldgrader!

 
å så var i ju just jul. å ifjol fik mamm min ett nattlinn, å i na skede så önska o se ett till. å som man önskar får man svar.

så ho fik ett nattlinn i julklapp, ov slittro å sköni material.  

 
å en god vän fick en mysso.


å en annan god vän å tillika svägersko fik å en mysso, me fliisfoder. å en tub/halsskydd i sama tyg.
 

 
å papp menn fick pyjamas i fjol. å he var omtyckt. så tå vart i en pyjamas i år igen.

 
å håssbondn fick en springasmysso.

 
å svärföräldra tå? håssbondn pyssla ihop teiras julklapp. så tå föstar ni ju kanski att i vart na ov trä. så ti fick en prydnadsbrunn.


 
ja, ti fik en heimlaga bastupalla å. men ha hända int nan ta kort ov, fö ha vart fädi seint på kväldi dan fyri julafto.
 
storebror menn fick å en julklapp, fast i jämt ir svårt ti hitt på na åt ha. men ha fik en t-pajto. å storpojka köper ju kanski oftast einfärga kläde uta na mytsi mönster. men heimlaga prackriji tycker man kan lys upp vaddan liti,

 
så täfö fik storebror en pajto me trehjulinga på. god hjul bara. höhö.
 
trevli helg!
 
//heimlaga prackriji

fredag 25 december 2015

håssbondn pysslar.

på tomtn tä husi vårt star har i från förr finsta 3 lödo. såte såg i ut fyri vi byrja bygg.
 
 
de hadd stejji tär en bra stånd å sjunkt liti å vari liti snejd. så i våras å somras tå husbondn var heim me båne passa de på å pyssel liti. Föst plocka a ner ein lödo. å så plocka a upp en nyjen ejn, me ny stocka.


å tå vart he såte. bra fövaring för vedn.
 

 
å tydligen tyckt a i var ganska rolit ti laga lödona. fö tå ote eina var fädi så plocka a ner nästa...

 
jämna ut...
 

å så laga a en till. men tydligen finns int i na bild tå i vart fädi. men ho sir ut precis som ote fösta.

stocka från dömte gambel lödona va heilt bra i skick. å vi vill ju spara å återanvänd he som gar. så håssbondn skåda ut ett brai ställ 1 km in i skoji. å så fortsätt a ti pyssel tär. så tå vart he en perfekten utflyktslaavo, laga ov gambä lödostocka å plåtn som hadd ve lödotak.
 

 
å nu tänker ni ju kanski att allt som gick ti återanvänd var använd. men icke.
ja var på loppis å hitta en granne lampo. men vi hadd int na passlie bord ti lägg e på. å he visst ja no rej tå ja köpt e. men tänkt att he gar säkert ti ordn, he brukar ju ga he. så håssbondn hadd liti panel på lager. å så hadd vi ju spara na grann gråna bräde från he som var dörrna på dömte gambel lödona. så ov gambel lödodörrna laga a en bordsskivo, en lådo ov vitmåla paneln... å tadaa!

 
ett bool åt loppislampo!

 
å me dethär vill heimlaga prackriji önsk all läsare, nära, kära å allt anat pack en riktigt fridfull julhelg!
 
//heimlaga prackriji

tisdag 1 september 2015

fliiiströjor

ja har läng hadd två tyjjbeta i fleece. ejn lila å ejn ljusblå. ja veik ipi döm en gang, konstatera att di ir int så rikti stor, så he byri var brått. alltså om i ska räck ti nating, fö he bövs ganska mang dejlar ti en tröjo. å he va no i sista lagi, tå ja la ut all mönsterdejla såg i ut såte.
 
 
å tå hadd ja klippt kraga i två dejl, så ha vart skarva mitt bakom. fast he sku ni knappast ha märkt, om ja int sku ha sagt na. men he räckt ti en lila fliiströjo åtminstoni. me stzääänona på ärma. å håle fö tyma vi ärmslute.  


å en ljusblå enlit sama mönster å princip.
  
å tröjona var ganska stor, så ti får säkert vänt ti nästa vinter elä ännu följand. he ir några grötfat som ska itas fyri di var lagom.
 
//heimlaga prackriji

fredag 28 augusti 2015

obloggat sömeri.

ja bläddra i kamera å hitta liti obloggat från i våras.
fösst ut ir en body i storleik 68 om ja int minns fejl. en present åt en lilla kvinnfolkskaffipojk.
 
 
orange me koddona på. tyjji beställt ja från tyskland i vårvintras.
 
 
å tå ja nu ein gang hadd rätta trån i maskin passa ja på å laga en t-pajto åt gullefjun i sama färgor.
 

 
å en tunne langärma åt lilleman. (å bildn ir på snejddo, men ja veit int vafö!? veit ty?)
 
 

å så finsta i ännu liti tyjji kvar, så tå vart i en t-pajto åt lilleman å.
 

 
tå ja nu ein gang var på gång å hadd fram t-pajtsmönstri så laga ja två t-pajto till åt gullefjun.

 
så he var he. nästa gang får ni si na liti varmari tröjor.
 
hejtå.
 
//heimlaga prackriji


onsdag 26 augusti 2015

en högsäng

i våras byrja vi tyck att i var dags fö lilleman att flytt ut ur vårt sovrym. åtminstoni såte reint teoretiskt. tanken var att ha kan ju flytt in me gullefjun. men två sängar i en lilla kamar sku ha vari trangt, så vi dsor som man gör tå ytona tar slut, vi tänkt uppåt. en högsäng tar ju int så mytsi rym. å toki finns ju tex vi sotka, fö en nättin summo på 359 peng. (bild jä nedafyri, låna järifrån https://www.sotka.fi/tuotteet/tuote/1499/24089/junior-kerrossanky)
 
 
men så vart vi ju knido, å tillika liti kreativ, så håssbondn laga en högsängsstom ov brävärtsi som finsta på lager. så tänkt vi att en högsäng kan ju kanski tillika få va liti mysi. så tå slo vi (ja, kanski snarari håssbondn slo) fast 2 skivo å såga ett dörahål å ett fönster. å så måla vi liti å så laga ja ett lilli tak (i rättvisans bemärkels, har ejn tak så ska ana å ha tak) å så hadd filure vår fått en högsäng.

 
en stega på sido så gullefjun slipper upp på "höskulla" senn.
å klähängarn me en uglo på passa på ända. 
å för att man ska si läsa gonattsagona fodras i ju na belysning.
så tå vart i en lille ljusslingo bådi tä upp å tä ner.
 
å nu sover filure skönt i ny sändse sin. åtminstoni för he mesta. fö imilla hörs i no ljudi ov små stege å ett täck som slarvar i golvi, tå nan ir på väg ti vårt sovrym för att tank liti närheit i natte... zzzz
 
//heimlaga prackriji